KORIZMA

KORIZMA

KORIZMA JE VRIJEME MILOSTI

PORUKA, 25.VELJAČE 2020

PORUKA, 25.VELJAČE 2020

GOSPINA PORUKA, 25.VELJAČE, 2020

Održana božićna priredba u Zavodu sv. obitelji

Održana božićna priredba u Zavodu sv. obitelji

Priredba se održala u nedjelju, 15. prosinca 2019. godine, u dvorani Zavoda Svete obitelji u Širokom Brijegu.