kumstvo.ba   >   Centar Marija Naša Nada

Centar Marija Naša Nada

Početak rada doma za djecu s poteškoćama u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija Naša Nada“ potaknuo je i uključivanje bolesne djece i djece s poteškoćama u tjelesnom ili psihičkom razvoju u program kumstva.

Teška ekonomska i socijalna situacija u Bosni i Hercegovini se odrazila i na sustav zdravstvene zaštite. Javne medicinske ustanove i bolnice godinama nisu obnavljane, oprema je zastarjela, a medicinsko osoblje se svakodnevno suočava s nestašicama osnovnog potrošnog materijala. Istovremeno se otvaraju privatne ambulante i poliklinike, gdje se sve usluge plaćaju.
Takva je situacija u posebno težak položaj dovela roditelje djece s poteškoćama u tjelesnom ili psihičkom razvoju, kao i one čija djeca boluju od kroničnih, neizlječivih bolesti.
Sustavom zdravstvene zaštite pokriven je tek manji dio potreba ovih malih pacijenata koje uključuju stalnu njegu, terapije, lijekove, pomagala, sredstva za osobnu higijenu.

Većina roditelja u svakodnevnoj borbi za kruh svagdanji nije u mogućnosti osigurati svojoj bolesnoj djeci sve potrebno, te smo kao odgovor na njihove zamolbe za pomoć i njih uključili u program kumstva.
Pomoći jednom ovakvom djetetu doista znači pomoći cijeloj obitelji nositi teški križ bolesti i prihvatiti s ljubavlju bolesno dijete.

Posjetite: www.marijanasanada.com

Djeca i osoblje

 • 201005202242482.jpg
 • 201005202240202.jpg
 • 201005202241241.jpg
 • 201005202240181.jpg
 • 201005202243171.jpg
 • 201005202240201.jpg
 • 201005202239283.jpg
 • 201005202238571.jpg
 • 201005202239591.jpg
 • 201005202239281.jpg
 • 201005202242022.jpg
 • 201005202239592.jpg
 • 201005202242481.jpg
 • 201005202239282.jpg
 • 201005202238572.jpg

Dobročinitelji i volonteri

 • 201005202254291.jpg
 • 201005202257231.jpg
 • 201005202255422.jpg
 • 201005202257232.jpg
 • 201005202258271.jpg
 • 201005202257032.jpg
 • 201005202258273.jpg
 • 201005202259382.jpg
 • 201005202259381.jpg
 • 201005202257233.jpg
 • 201005202257031.jpg
 • 201005202258021.jpg
 • 201005202259541.jpg
 • 201005202259132.jpg
 • 201005202259383.jpg

Događanja

 • 201005202251081.jpg
 • 201005202251083.jpg
 • 201005202245233.jpg
 • 201005202248301.jpg
 • 201005202245231.jpg
 • 201005202249291.jpg
 • 201005202246342.jpg
 • 201005202244302.jpg
 • 201005202250282.jpg
 • 201005202250283.jpg
 • 201005202248583.jpg
 • 201005202249293.jpg
 • 201005202251082.jpg
 • 201005202250281.jpg
 • 201005202248581.jpg

Okolis

 • 201005202305482.jpg
 • 201005202301471.jpg
 • 201005202303191.jpg
 • 201005202301033.jpg
 • 201005202305213.jpg
 • 201005202303192.jpg
 • 201005202301031.jpg
 • 201005202301473.jpg
 • 201005202305481.jpg
 • 201005202305212.jpg
 • 201005202303193.jpg
 • 201005202302442.jpg
 • 201005202301032.jpg
 • 201005202302441.jpg
 • 201005202305211.jpg