kumstvo.ba   >   Kontakti

Kontakt informacije

„Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne“
Adresa:
Majke Tereze 1
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

Telefoni:

387 39 700 490
387 39 700 491
387 39 700 493

387 63 328 127
Fax. 387 39 700 492
E-mail: kumstvo@kumstvo.ba


„Zavod Svete obitelji“
Adresa:
Majke Tereze 1
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

Tel. 387 39 703 172
387 39 706 573
Fax. 387 39 700 492


Molitveno pobratimstvo „Pohođenje“
Adresa:
Majke Tereze 1
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

Tel. 387 39 700 494
Fax. 387 39 700 493
E-mail: zeljka.galic7@gmail.com, pobratimstvo@kumstvo.ba


MEĐUNARODNO KUMSTVO DJETETU HERCEG BOSNE
Matični broj: 4272051270007
Djelatnost: 91330
Porezni broj: 21211846
Račun za KM: UniCredit Bank d.d. 338 220 2200 151537

Naziv banke: UniCredit Bank d.d.
Adresa banke: Fra Didaka Buntića bb, 88220 Široki Brijeg
Bosnia-Herzegovina
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA393380604809739513
MEĐUNARODNO KUMSTVO DJETETU HERCEG-BOSNE